معاون سرمایه گذاری وزارت میراث با آثارنیوز مطرح كرد

درخواست هایی از رئیس جمهور برای نجات گردشگری

درخواست هایی از رئیس جمهور برای نجات گردشگری به گزارش آثارنیوز معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد: امهال شش ماه برای پرداخت مالیات، حق بیمه كارفرمایی، اقساط بانكی و قبوض انرژی به اضافه تنفس یك ساله و دوره بازپرداخت طولانی برای تسهیلات بانكی با نرخ 12 درصد، بمنظور حفاظت و پشتیبانی از گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، از رئیس جمهور درخواست شد.


وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیش تر آگاهی داده بود كه تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانكی با نرخ سود ۱۲ درصد را برای جبران خسارات بخش های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی از دولت درخواست كرده است، این رقم كه حدود ۵ درصد از ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی را شامل می شود، اعتراض فعالان گردشگری را برانگیخت. عددی كه بگفته معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هنوز تایید و تصویب نشده است و فقط گردشگری را در برنمی گیرد. این درحالی است كه میزان خسارت برآورد شده تنها در دو بخش هتل ها و دفاتر خدمات مسافرتی تا كنون به حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
معترضان، به شیوه تخصیص این تسهیلات كه بدون تنفس و با دوره بازپرداخت دو ساله است، نیز نقدهایی وارد كرده اند و آنرا بیشتر عامل بدهكاری صنعت گردشگری دانستهاند.
«ساسان تاجگردون» در گفت و گو با ایسنا، ضمن آنكه اقدامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را برای رفع این نگرانی ها تشریح كرد، به آن نقدها و اعتراض ها هم پاسخ داد.
در نامه ای به رئیس جمهور افزایش امهال بدهی ها از سه ماه به شش ماهه و در صورت امكان تا یك سال درخواست شده، ما علاقمندیم این امهال طولانی شود، پیگیری هم می نماییم. اما تاخیر در وصول، مساوی است با اختلال در پرداخت های دیگر مثل حقوق بازنشستگان...معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در واكنش به انتقادهای كه به بسته حمایتی گردشگری در بحران كرونا شده است، اظهار نمود: گردشگری تنها صنعتی نیست كه متحمل زیان سنگین شده است، بخش های زیادی متضرر شدهاند. با این وجود ششم فروردین ماه در جلسه ای با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون اول رئیس جمهور، بعد از بررسی مشكلات صنعت توریسم، صنایع دستی و میراث فرهنگی، در نامه ای به رئیس جمهور، اختصاص تسهیلاتی بیش از ۳۸ هزار میلیارد ریال برای ۴ موضوع در گردشگری، دو موضوع در صنایع دستی و موزه های خصوصی در میراث فرهنگی را درخواست كردیم.
تاجگردون اشاره كرد: جامعه هدف این تسهیلات فقط بخش خصوصی و مشخصا آن دستهای است كه به سبب تعطیلی در بحران كرونا، گرفتار خسارت شده است. این تسهیلات به هیچ وجه شامل بخش های دولتی نمی گردد.
او افزود: بسته حمایتی دولت شامل ۱. امهال سه ماهه مالیات، شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، ۴. تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانكی، ۳. امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه كارفرمایی پرسنل شاغل، ۴. تعویق پرداخت قبوض حامل های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت سه ماه و بعد از آن به صورت اقساطی است. این بسته شامل همه بخش های تولیدی و خدماتی است كه از شیوع ویروس كرونا متضرر شده اند. با این وجود در آن نامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به رئیس جمهور درخواست شد مدت امهال به شش ماه و در صورت امكان تا یك سال افزاش داده شود. این توضیح داده شده كه با تعطیلی بیشتر بخش های گردشگری، صنایع دستی و موزه های خصوصی، امكان كسب درآمد وجود نداشته و باید مهلت بیشتری داده شود تا این بخش ها فعالیت و كسب درآمد را آغاز كنند.
تاجگردون در عین حال اظهار داشت: تمدید امهال، به مدلول وصول نشدن منابع و ایجاد اختلال در دیگر پرداختی ها است، مثلا اگر دوره امهال بیمه حق كارفرما بیشتر از سه ماه شود، از آن طرف پرداختی بازنشستگان و سایر خدمات بیمه ای گرفتار نقصان خواهد شد، این مساله درباره پرداختی بانك ها، اداره های برق و آب و گاز و مالیات نیز صادق است. تعویق زمانی در وصول، با ایجاد بحران در همان بخش مساوی است. بدین سبب وقتی چنین درخواستی مطرح می شود متناسب با آن باید سازو كار اقتصادی نیز طراحی شود تا لطمه بیشتری را متحمل نشویم. ما علاقمندیم كه این مهلت زمانی طولانی شود، پیگیری هم می نماییم، اما این مساله را هم درنظر داشته باشیم دیگر بخش ها به خاطر وصول نشدن هزینه ها، گرفتار بحران می شوند.


این مقام مسؤول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره تسهیلات بانكی با نرخ سود ۱۲ درصد كه برای حفظ مشاغل و جبران زیان ناشی از انتشار ویروس كرونا، درنظر گرفته شده است، توضیح داد: باید درنظر گرفت كه فقط بخش گردشگری از انتشار ویروس كرونا، متضرر نشده است، از طرفی باتوجه به وضعیت منابع تامین درآمدهای دولت همچون نفت و مالیات، باید بدانیم كه دست دولت زیر تیغ است، با این وجود ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای كمك به بخش های متضرر درنظر گرفته شده است. البته كه نرخ این سود، خوشایند ما نبود، ولی در شرایط كنونی كشور چه می شود كرد.
۳۸ هزار میلیارد ریال سهم درخواست شده هنوز تصویب نشده است، منتظر برنامه ریزی وزارت كار هستیم، ممكنست مبلغی كمتر از این را تصوب كنند. این تسهیلات مقرر است كف ضررها را جبران كند، نه اینكه سود سرمایه گذار را تامین كنداو این توضیح را اضافه كرد كه تسهیلات بانكی با نرخ سود ۱۲ درصد شامل حال سرمایه گذارانی می شود كه مشغول تولید و خدمات رسانی بودند اما با تعطیلی مواجه گشتند، نه سرمایه گذارانی كه هنوز پروژه هایشان را به مرحله بهره برداری نرسانده اند.
وی در پاسخ به اظهارنظر برخی سرمایه گذاران صنعت گردشگری كه در بحران كرونا با ۱۰۰ درصد خسارت روبرو شدند و سطح حمایت دولت را از این صنعت دلسردكننده دانستند، تصریح كرد: صنعت گردشگری الزامی برای توسعه كشور ایران است، این مساله باتوجه به سهمی كه گردشگری در تولید ناخالص ملی دارد، پذیرفته شده است. بر همین مبنا سرمایه گذاری های گردشگری در مصادیق ۲۹ گانه همچون هتل، دفتر خدمات مسافرتی، بومگردی، دهكده های گردشگری و غیره اتفاق افتاده و سرمایه گذاران بخش خصوصی مشتاق افزایش سود خود شده اند و نظام و دولت نیز به شدت از آنها حمایت می كند.
تاجگردون در عین حال اشاره كرد: بسته حمایتی و تسهیلات بانكی مقرر است كف ضررها را جبران كند، قرار نیست سود سرمایه گذاری ها را هم تامین كند. در هیچ كشوری چنین رفتاری را شاهد نیستیم، در كشورهای دیگر تسهیلات برمبنای نرخ تورم اختصاص داده شده، ما هم تابع شرایط اقتصادی كشورمان هستیم كه درحال حاضر تحمل تخصیص تسهیلات با نرخ سود زیر ۱۸ درصد را ندارد، با این وجود نرخ سود درنظر گرفته شده برای تسهیلات حمایتی برای جبران خسارت های ناشی از انتشار ویروس كرونا، ۱۲ درصد تعیین شده است.
او افزود: ما در انتظار برنامه ریزی وزارت كار هستیم تا سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات تصویب شود. ما ۳۸ هزار میلیارد ریال را از این منابع بانكی درخواست كردیم، اما این مبلغ هنوز تایید و تصویب نشده است.
معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به این كه چقدر این امكان وجود دارد، مبلغی كمتر از رقم درخواستی این وزارت (۳۸ هزار میلیارد ریال) تصویب شود، اظهار داشت: ممكنست این سهم كمتر شود. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای جبران خسارت تحمیل شده به صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی، ۳۸ هزار میلیاد ریال تسهیلات از منابع بانكی درنظر گرفته شده، درخواست كرده است، اما بخش های دیگری همچون صنعت، كشاورزی، خدمات و سایرین هم وجود دارند كه ممكنست جمع جبری خسارت ها و مطالبات بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان باشد.
وی افزود: ذی نفعان این تسهیلات را در سه بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شناسایی شده اند و بیشترین انباشتگی در گردشگری بوده است.
نرخ سود ۱۲ درصد كمتر نمی گردد. این نرخ تابع شرایط اقتصادی كشور است
او سپس اشاره كرد: برای هیچ صنعت و یا بخشی فارغ از حمایت های اعلام شده، اقدام خاصی نشده است و قرار نیست اتفاق ویژه و یا جدیدی رخ دهد. با این وجود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جزو اولین دستگاه هایی بود كه با ارزیابی شرایط، درخواست تمدید امهال را بیان كرد و حتی برای بازپرداخت تسهیلات بانكی با نرخ سود ۱۲ درصد، درخواست تنفس یك ساله و دوره بازپرداخت طولانی را داشت.
تاجگردون درباره احتمال كاهش نرخ سود ۱۲ درصد تسهیلات بانكی نیز اظهار داشت: اصلا چنین موضوعی مطرح نیست. این نرخ سود باتوجه به ظرفیت اقتصاد كشور تعیین شده كه پایین ترین رقم موجود بوده است.
منبع:

1399/01/27
14:53:37
5.0 / 5
3239
تگهای خبر: بنا , بیمه , خدمات , صنایع دستی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۲
خبرگزاری آثار تاریخی و گردشگری
asarnews.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آثارنیوز محفوظ است

آثارنیوز

خبرگزاری آثار تاریخی و گردشگری