مطالب آثارنیوز


کتابخانه و موزه ملی ملک از نسخه نفیس قرآن کوفی رونمایی کرد

کتابخانه و موزه ملی ملک از نسخه نفیس قرآن کوفی رونمایی کرد

توضیح درباره ی احتمال تخریب خانه های تاریخی پیرامون حرم شاهچراغ

توضیح درباره ی احتمال تخریب خانه های تاریخی پیرامون حرم شاهچراغ
وجدانی خبر داد؛

دایه دایه وقت جنگه در لیست میراث ناملموس

دایه دایه وقت جنگه در لیست میراث ناملموس
عروسکو؛

سایت مرجع رتبه بندی برند های عروسی کشور

سایت مرجع رتبه بندی برند های عروسی کشور
میراث فرهنگی و گردشگری در این هفته؛

پاسخ ضرغامی به یک نقد

پاسخ ضرغامی به یک نقد

تحویل پرونده ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان به یونسکو

تحویل پرونده ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان به یونسکو

نسخه های خطی نهج البلاغه به معرض نمایش گذاشته شد

نسخه های خطی نهج البلاغه به معرض نمایش گذاشته شد
در واكنش به برخی انتقادات

ضرغامی: در 70 سالگی مناسب رییس جمهور شدن نخواهم بود

ضرغامی: در 70 سالگی مناسب رییس جمهور شدن نخواهم بود

امضای تفاهم نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی با دانشگاه خوارزمی

امضای تفاهم نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی با دانشگاه خوارزمی

تعرض به یک گوردخمه

تعرض به یک گوردخمه
خبرگزاری آثار تاریخی و گردشگری
asarnews.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آثارنیوز محفوظ است

آثارنیوز

خبرگزاری آثار تاریخی و گردشگری