مسكن میراث فرهنگی دردی از صدمه های سیل 98 كم نكرد

مسكن میراث فرهنگی دردی از صدمه های سیل 98 كم نكرد به گزارش آثارنیوز معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می گوید: این وزارتخانه در حدِ مُسكن، توانسته است از بناهای تاریخی پس از سیلِ نوروز ۹۸ نگهداری كند. آنها حالا به مرمت های اساسی نیاز دارند، اما هنوز یك ریال هم از مصوبات ستاد بحران از سیلِ نوروز ۹۸ به میراث فرهنگی داده نشده است.


به گزارش آثارنیوز به نقل از ایسنا، ۱۹ روز از سال ۱۳۹۸ و سیلی كه حدود ۷۳۰ اثر تاریخیِ ۲۵ استان كشور را گرفتار صدمه كرده بود می گذشت كه میراث فرهنگی اعلام نمود «بررسی ها و پایش های انجام شده تا كنون، نشان داده اعتباری معادل ۳۰۰ میلیارد تومان برای مرمت و نجات بخشی این آثار نیاز است.» هر چند یك ماه بعد صدمه ها به ۳۸۰ میلیارد تومان رسید و امیدها به اعتبارات بند «ز» ستاد بحران بود تا با پرداخت اعتبارهای بررسی شده، شاید دردی از آثار تاریخیِ صدمه دیده از سیل، كمتر شود. شاید در آن زمان اولین اولویت ها مرتفع ساختن صدمه های وارد شده به مردم بود، اما هنوز پس از گذشت یك سال میراث فرهنگی می گوید: حتی یك ریال هم برای مرتفع ساختن صدمه های وارد شده از جانب ستاد بحران پرداخت نشده است.
حالا در این شرایط و پس از گذشت این مدت، بار دیگر هشدارهای هواشناسی برای احتمال بارش باران های سیلابی در نقاط مختلف كشور در شرایطی مطرح می شوند كه تا كنون چند استان مانند خوزستان و لرستان و بعضی از نقاط كرمان در طول یك ماه گذشته تا امروز درگیر این بارش ها شده اند.

اعتبارات سیل نوروز ۹۸ هنوز پرداخت نشده اند
محمد حسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - در گفتگو با ایسنا، با بیان این كه باران های سیلابی چند روز گذشته در استان های لرستان و خوزستان، خوشبختانه صدمه چندانی به بناهای تاریخی این استان ها وارد نكره است، اظهار می كند: پس از سیل فروردین ۱۳۹۸، یكسری اقدامات حفاظتی برای بناهای تاریخی لرستان مانند پل های مهم استان انجام شدند؛ اما خوشبختانه این دفعه خسارت جزئی است.
وی با این وجود با اشاره به این كه در این شرایط معنای این حرف، آن نیست كه با سیل بعدی اتفاقی برای بناهای تاریخی نمی افتد، می افزاید: متاسفانه پس از سیل در نوروز ۹۸، اعتباراتی كه قرار بود برای مرمت بناهای تاریخی هر چند كم اختصاص پیدا كند، هیچ كدام تا كنون داده نشده است كه در این شرایط اگر قرار باشد وضعیت به همین صورت ادامه پیدا كند، امكان دارد در اتفاقات بعدی مشكلی برای بناهای تاریخی ایجاد شود.

مشكل مان بناهای تاریخیِ در اختیار بخش خصوصی است
معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاكید بر این كه در بحث حفاظت از آثار تاریخی در مقابل بحران هایی مانند سیل، بخش هایی كه در دست حاكمیت است معمولا بر مبنای دستورالعمل های در اختیار نگهداری می شوند، ادامه می دهد: مثلا مناطقی مانند پشت بام ها و ناودان ها هر كدام نحوه ی نگهداری خاصی دارند كه حتما حفاظت آنها بر مبنای دستورالعمل های در دسترس می باشد، از این بابت نگرانی خاصی نداریم.
او اما مشكل میراث فرهنگی در این حوزه را بیشتر با بناهای تاریخی در اختیار مالكان خصوصی می داند و ادامه می دهد: باید به این بناهای تاریخی هم رسیدگی شود، چون سرمایه و میراث مردم هستند. در واقع چنین اقداماتی به صورت مرتب توسط استان ها، كارشناسان و استادكاران انجام می شود. در بعضی نقاط احساسِ خطر برای بناهای تاریخی وجود دارد كه باید به آنها هم رسیدگی شود، اما در حد امكانات خود. بناهای در اختیار حاكمیت از برنامه ریزی بهتری برای نگهداری برخوردار می باشند.
وی با اشاره به باران های سیلابی اسفند ۹۸، در خوزستان كه فقط صدمه های جزئی به چند بنای تاریخی و مسجدی در بافت تاریخی دزفول وارد كرده است، بیان می كند: از یك سو این بناهای تاریخی در سیل نوروز ۹۸ صدمه دیده بودند و به مرمت نیاز داشتند و از جانب دیگر هنوز اعتبارات سیل فروردین از جانب ستاد بحران به وزارتخانه پرداخت نشده است، چون به مرمت اساسی داشتند و این كار پیش از باران های سیلابی اسفند انجام نشد، آنها بیشتر صدمه دیدند.
او اظهار می كند كه امیدواریم با رسیدن اعتبار زودتر بتوان بناهای صدمه دیده را مرمت كنند.
وی با تاكید بر این كه دستور نگهداری و پایش آثار تاریخی در زمان های بحران مانند وقوع سیل یا باران های سیلابی در اختیار استان هاست، ادامه می دهد: مسئله روشن است. مناطقی كه مشكلات بیشتری دارند باید بلافاصله پس از باران های سیلابی مرمت شوند، در غیر این صورت زودتر تخریب می شوند.

موزه ها در بحران آثار خویش را به نقاط امن منتقل می كنند
معاون میراث فرهنگی، با بیان این كه خوشبختانه موزه ها در سیل نوروز ۹۸ صدمه چندانی ندیدند، اظهار می كند: در شرایط بحران موزه ها موظف به انتقال آثار تاریخی خود به نقاط امن هستند. در سیل گذشته هم چنین اتفاقی برای «فلك الافلاك» رخ داد. بر مبنای تمهیداتِ اندیشیده شده آثار تاریخی موزه ها در مواقع احتمال ریسك، باید آثار خویش را به سرعت جابجا كنند تا مشكلی برای آنها رخ ندهد. برای موزه ی فلك الافلاك در نوروز ۱۳۹۸ با چنین اقدامی موفق به رفع خطر شدیم.

اگر با اعتبار محدودمان كار نمی كردیم، سال جاری صدمه ها بیشتر بود
طالبیان با تاكید بر مرمت های اضطراری روی بعضی از آثار تاریخی صدمه دیده از سیل نوروز ۱۳۹۸، از محل اعتبارات جزئیِ اضطراریِ سالیانه ی میراث فرهنگی، بیان می كند: اگر این كار هم انجام نمی شد، صدمه به بناها سال جاری بسیار بیشتر می شد. در واقع میراث فرهنگی كوشش كرد تا همه ی اقدامات حفاظتی روی پل ها، پایه ی پل ها و كارهای اضطراری موجود را انجام دهد.
او انجام مرمت های اضطراری بموقع در بناهای سیل دیده ی نوروز ۹۸ را عاملِ وارد شدن كمترین خسارت ها به بناهای تاریخی قرار گرفته در معرض باران هایِ سیلابی سال جاری می داند و می گوید: بنابراین هم در اثر باران های سیلابی حدود یك ماه قبل تا امروز، خسارت های جزئی به بناهای تاریخی وارد شد.

در صدمه های سیل ۹۸ به اعتباری حداقل ۲۰ میلیاردی نیاز داریم
وی با این وجود تاكید می كند: معنایِ كمتر صدمه دیدن بناهای تاریخی این نیست كه اگر كار اساسی انجام نشود، در بارش های احتمالی بعدی هم بناها سالم باقی می مانند. بعنوان مثال به اعتباری حدود ۲۰ میلیارد تومان برای آثار تاریخی صدمه دیده از نوروز ۹۸ نیاز داریم تا با بحران جدیدتری مواجه نشویم.
طالبیان با تاكید بر این كه تا كنون یك ریال هم از جانب ستاد بحران در نوروز ۹۸ به میراث فرهنگی پرداخت نشده است، ادامه می دهد: تا كنون هر كاری كه انجام داده ایم از محل اعتبارات سالیانه ی اضطراری بوده است. برای استان خوزستان هم همین كار انجام شد. در مرمت های شوشتر و خوزستان یا دیگر پایگاه های میراث فرهنگی، اعتبارات اضطراری به ما كمك كردند، اما حالا این بناها به مرمت های اساسی نیاز دارند.
وی همینطور با بیان این كه معاونت میراث فرهنگی وزارتخانه، در برنامه ی اعتبارهایِ اضطراری خود، اختصاص اعتبار برای مرمتِ بناهای صدمه دیده را در اولویت قرار داده است، تاكید می كند: تلاش می نماییم مرمت های اضطراری را انجام دهیم، اما اگر اعتبارِ كمی كه از محل ستاد بحران تصویب شده اختصاص داده نشود و بناها به صورت كامل مرمت نشوند، این دفعه احیانا صدمه های بدتری به بناهای تاریخی وارد می شود.1399/01/11
21:47:46
5.0 / 5
3242
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
خبرگزاری آثار تاریخی و گردشگری
asarnews.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آثارنیوز محفوظ است

آثارنیوز

خبرگزاری آثار تاریخی و گردشگری