درخواست جامعه باستان شناسی ایران از مدیریت شهری شوش:

شهرداری شوش مجوزها و پرداختی ها به میراث فرهنگی را رسانه ای كند

شهرداری شوش مجوزها و پرداختی ها به میراث فرهنگی را رسانه ای كند آثارنیوز: «شهرداری شوش مدارك و مستنداتِ پرداخت هایش به میراث فرهنگی و اسناد و مجوزهای قانونی تخریب «پل روگذر» شوش را كه قاعدتاً باید از طرف وزارت راه و شهرسازی و استانداری خوزستان صادر شده باشد و مجوز مكتوب «احداث زیرگذر» از طرف سازمان میراث فرهنگی را رسانه ای كنند.»


به گزارش آثارنیوز به نقل از ایسنا، پشت صحنه، باستان شناسان در حال كاوش در عرصه ی جهانی شهر باستانی شوش اند. اما روی صحنه و مقابل مردم هنوز حرف و حدیث ها، جلسات، سخنرانی ها و نامه نگاری ها برای كشاندن ذهنیت مخالفان و موافقان ماندن یا تخریب پل روگذر شوش هنوز در حال برگزاری است و تا این جای كار بنظر می رسد بیشتر موافقان تخریب پل رو گذر شوش – اندیمشك و تبدیل آن به زیرگذر در جدال اند تا دلیلِ هر اتفاقی كه در شوش می افتد را تخریب نشدن این پل و به كرسی ننشستن حرف شان می دانند و در این میان سید راضی نوری - نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی - هم بنظر می رسد یكی مؤثران این اتفاق باشد؛ وگرنه انتظار می رود با عنایت به جایگاه حقوقی وی در شهر شوش دست كم مردم را تا حدی آرام كرده و بخواهد تا زمانی كه نتایج بررسی های مطالعاتی باستان شناختی در این منطقه ی تاریخی كه در عرصه ی جهانی شهر باستانی شوش قرار دارد، صبر كنند تا میراثِ ملی و جهانی شهر از بین نرود.
اما نوری حتی دوم بهمن ماه باز در تذكر شفاهی جلسه علنی نوبت عصر مجلس در این زمینه به رئیس جمهور تذكر داده كه «ما خواستار دستور برای آغاز این پروژه هستیم. میراث فرهنگی خودرا در مقابل مردم قرار ندهد. مسئولیت حوادث صورت گرفته با میراث فرهنگی است.»
از طرف دیگر در كنار اقداماتی كه سازمان میراث فرهنگی بعنوان وظیفه ی ذاتی خود در پیشگیری از چنین تخریب هایی انجام می دهد و حتی درخواست برای یك مسیری جایگزین یعنی طرح كمربندی، دستور توقف موقت توسط معاون وقت وزیر راه، نامه نگاری ها و هشدارهایی كه از طرف باستان شناسان و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای توقف تخریب پل روگذر از زمان آغاز دوباره ی تخریب ها بطور دائم مطرح شده اند را می توان بخشی از اقداماتی دانست كه مخالفان تخریب پل روگذر برداشته اند.
در آخرین اقدام باز از طرف باستان شناسان «جامعه دیرینه شناسی ایران» در اطلاعیه ای نسبت به اتفاقات رخ داده و جهت گیری های ادامه دار شهرداری و شورای شهر شوش برای تخریب پل روگذر درخواست نمود، تا اگر اسنادی از پرداخت اعتبار برای كاوش دیرینه شناسی در شوش به میراث فرهنگی پرداخت كرده اند و این سازمان فرهنگی مجوزی برای تخریب پل رو گذر صادر كرده، رسانه ای كنند.
در این بیانیه آمده است: «در بهمن ماه ۱۳۹۶ "جامعه ی دیرینه شناسی ایران" پیرو خبرهایی كه نشان از لطمه به عرصه ی شهر تاریخی و باستانی شوش داشت نامه ای به وزارت راه و شهرسازی نوشت. مجموعه باستانی شوش با قدمتی هفت هزارساله به سبب ارزش های منحصر به فرد در سال ۱۳۹۴ در لیست میراث جهانی یونسكو ثبت شده است. در این نامه، ضمن نمایش پیشنهادهایی برای پیش گیری از تعرض به عرصه ی باستانی شوش، مراتب آگهی و اعتراض نسبت به كم توجهی به این میراث تمدن بشری بیان شده بود. این اعتراض مورد توجه وزیر وقت راه و شهرسازی قرار گرفت و طرح مذكور موقتاً متوقف گردید.
اخیرا به دنبال یورش شبانه بولدوزرها به عرصه ی باستانی شهر شوش، علاوه بر اعتراض های گسترده ای كه این اقدام ناهنجار برانگیخت و در رسانه ها بازتاب داشت، یكی از نمایندگان ملّت در مجلس شورای اسلامی "پروانه سلحشوری"، باز در این زمینه واكنش مناسبی نشان داد. او ضمن استفاده از نظر متخصصان دیرینه شناسی كه در نامه ی جامعه ی دیرینه شناسی ایران درج شده بود، در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواهان "اعلام نظر تخصصی این وزارتخانه درباب عبور زیرگذر شوش و پیشگیری از دوباره كاری شدند".
سپس انتشار این نامه، شهرداری و شورای شهر شوش جوابیه ای در قبال نامه ی خانم سلحشوری منتشر نمودند كه در انتهای آن به اعتراض "جامعه ی دیرینه شناسی ایران" باز پرداخته شده بود. متأسفانه در آن جوابیه، آن نامه ی تحریف شده است.
"جامعه ی دیرینه شناسی ایران" با تشكر از خانم سلحشوری جهت استفاده از مفاد آن نامه در استیفاء حقوق مردم شوش و ملّت ایران و تذكر برای پرهیز از به تاراج دادن میراث ملّی و جهانی، نخست به روشنگری درباره ی تحریف آرای «جامعه ی دیرینه شناسی ایران» پرداخته و سپس چند پرسش از مسئولان شهرداری و شورای شهر شوش دارد.
در «جوابیه ی شهرداری و شورای شهر شوش» چند بار تاكید شده است كه «زیرگذرِ» مورد مناقشه در بیرون از عرصه ی میراث جهانی شوش قرار دارد. بنظر می رسد كه «عرصه ی میراث جهانی» دستاویزی برای سرپوش گذاشتن به اقدامات مغایر با قانون در طرح مذكور شده است. شهر باستانی شوش واجد عرصه ای ملّی است كه در سال ۱۳۹۴ به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسیده و قاعدتاً باید از طرف همگان، خصوصاً از طرف اجزا دولت یا نهادهای وابسته به آن، محترم شمرده شود.
عرصه ی مذكور ۷۰۰ هكتار است و «زیرگذرِ» مورد مناقشه، آشكارا درون عرصه ی مصوّب و ابلاغ گردیده ملّی قرار دارد. اما افزون بر این، زیرگذر مذكور درون «حریم درجه یك» جهانی شهر شوش باز واقع شده است.
مسئولان شهرداری و شورای شهر شوش به نامه ای از رئیس اداره ی میراث فرهنگی شوش استناد می كنند كه در آن قید شده «زیرگذر شوش در عرصه میراث جهانی واقع نیست»، و با نادیده گرفتن سایر اسناد متقن، این نامه را مبنا و مجوزی برای اقدامات غیرقانونی خود قرار داده اند.
این در شرایطی است كه حتی در نامه مذكور باز گفته نشده كه محل «زیرگذر» در درون عرصه ملّی شوش قرار ندارد. در واقع، با عنایت به فضای به وجود آمده در شوش، مسئول اداره ی میراث فرهنگی شوش، با علم به این كه مبنای عمل برای همه ادارات - همچون فرمانداری، شهرداری و شورای شهر شوش- مصوّبات ملّی است، از درج این نكته كه «زیرگذر» در عرصه مصوّب ملّی جای ندارد، اجتناب كرده است.
پس از توضیح این دو نكته، لازم است مسئولان شهرداری و شورای شهر شوش به چند سوال كه دغدغه خیلی از مردم ایران در قبال وقایع شوش است پاسخ دهند:
یك- در این جوابیه به تخصیص و پرداخت «۵۵۰ میلیون تومان اعتبار جهت گمانه زنی برای سازمان میراث فرهنگی» اشاره شده است. خواهشمند است مدارك و مستندات این پرداخت ها را رسانه ای كنند. از طرف دیگر از مدیران مربوطه در سازمان میراث فرهنگی باز خواهشمندیم تا با نمایش مستندات و شواهد متقن در این خصوص شفاف سازی كنند.
دو- در این جوابیه، به طرزی عجیب و غیرحرفه ای، دلیلِ برچیدن «پل روگذر» شوش را «توافق معاون سازمان میراث فرهنگی با برچیده شدن آن پل» و «موافقت با راه اندازی زیرگذر» عنوان كرده اند. از مسئولان محترم شهرداری و شورای شهر شوش درخواست می شود اسناد و مجوزهای قانونی تخریب «پل روگذر» شوش را كه قاعدتاً باید از طرف وزارت راه و شهرسازی و استانداری خوزستان صادر شده باشد، منتشر كنند. همین طور مجوز مكتوب «احداث زیرگذر» از طرف سازمان میراث فرهنگی را رسانه ای كنند.
بدیهی است كه در صورت صدور چنین حكمی از طرف مدیران میراث، مسئولان مربوطه باید جهت صدور مجوز و عملكرد غیرتخصصی و حرفه ای مورد بازخواست قرار بگیرند. اما در صورت وجود نداشتن چنین اسنادی، تمامی حوادث و معضلات ناشی از تخریب «پل روگذر» بر عهده مسئولان و مدیران در شهرداری و شورای شهر شوش خواهد بود و باید پاسخگو باشند.
سه- در جوابیه ذكر شده است كه «طرح جاده كمربندی شوش» به سبب «وجود آثار و محوطه های باستانی» از طرف سازمان میراث فرهنگی مورد مخالفت قرار گرفته است. بنا به اطلاع، این امر باز حقیقت ندارد. از مسئولان محترم شهرداری و شورای شهر شوش درخواست می شود، نقشه های مسیر پیشنهادی «جاده كمربندی»، گزارش بررسی های دیرینه شناسی این مسیر و باز اسناد مخالفت سازمان میراث فرهنگی را منتشر كنند.
چهار- با عنایت به بالا بودن سطح آب های زیرزمینی در شوش، از مسئولان محترم شهرداری و شورای شهر شوش درخواست می شود مدارك و راهكارهای عملی حفاظت از «زیرگذر» در این منطقه مرطوب را ارائه نمایند. گذشته از این مورد، تمهیدات لازم برای مواقع بحرانی مانند سیل، آتش سوزی و سوانح بزرگ همچون تصادفات در درون زیرگذری به طول ۱۹۰۰ متر چیست؟ و در صورت بروز چنین وقایعی، كمك رسانی به حادثه دیدگان چگونه خواهد بود و مسئولیت عواقب آن با چه كسانی است؟ صدماتی كه با وقوع این بحران ها به جان انسان ها و باز به آبروی كشور وارد خواهد آمد را چه كسانی برعهده خواهند گرفت؟ از مسئولان مربوطه تقاضا داریم در این باره هم توضیحات كافی به ملت ایران و شهروندان استان خوزستان و شهرستان شوش ارائه نمایند.
در پایان، سخنی با مردم شریف و آگاه شهر شوش داریم: در جوابیه ی مسئولان شهرداری و شورای شهر شوش دلیلِ بی توجهی به طرح احداثِ «جاده كمربندی شوش» به وضوح «هزینه بسیار كلان اجرای این پیشنهاد و شرایط تخصیص اعتبارات در سطح كشور» اعلام شده است. می دانیم كه راهكار بنیادی برای حل معضلات ترافیكی و رفع حوادث جاده ای شهر شوش راه اندازی یك «جاده كمربندی» است. چه ضرورتی دارد كه جاده ی ترانزیت شمال به جنوب كشور الزاماً باید از دل شهر شوش بگذرد؟ واضح است كه در این صورت نه تنها از بار ترافیكی شهر كاسته نخواهد شد، بلكه با تردد خودروهای سنگین از بافت شهری، خطرات بیشتری متوجه جان ساكنان شده و افزایش آمار تصادفات را به دنبال دارد.
مثل همه شهرهای كشور، مشكلات ترافیكی شهر شوش با «جاده زیرگذر» حل شدنی نیست، بلكه تنها با «جاده كمربندی» مرتفع خواهد شد. راه اندازی جاده زیرگذر مانند جاده تخریب شده روگذر بطور موقت مشكلات را رفع كرده و در آینده نزدیك بر مشكلات موجود خواهد افزود. راه اندازی جاده زیرگذر اتلاف منابع اعتباری شهر شوش است. به راستی چه زمانی مسئولان مربوطه به این نتیجه خواهند رسید كه باید برای امنیت روانی و جانی مردم شهر شوش و استان خوزستان تلاش كنند و احترام واقعی قائل باشند؟ بجاست كه شهروندان شوش از مسئولان مربوطه بخواهند تا روشنگری كنند كه با علم به هزینه بردار بودن راه اندازی «جاده كمربندی»، چرا پل روگذری را كه موقتاً مشكلات مردم را برطرف می كرد، برچیدند؟!»1397/11/07
01:44:16
5.0 / 5
4218
تگهای خبر: باستانی , بنا , تاریخ , تمدن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
خبرگزاری آثار تاریخی و گردشگری
asarnews.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آثارنیوز محفوظ است

آثارنیوز

خبرگزاری آثار تاریخی و گردشگری