مطالب آثارنیوز


مشق تاریخ در موزه هنرهای معاصر اصفهان

مشق تاریخ در موزه هنرهای معاصر اصفهان

وزیر میراث فرهنگی از ارگ تاریخی میشیجان در خمین بازدید کرد

وزیر میراث فرهنگی از ارگ تاریخی میشیجان در خمین بازدید کرد

کشف یک مقبره نیمه کاره ۳۸۰۰ ساله

کشف یک مقبره نیمه کاره ۳۸۰۰ ساله
ایده پرداز طرح:

طرح مصالح مرمتی میراث فرهنگی به قامت نیاز کشور دوخته شده است

طرح مصالح مرمتی میراث فرهنگی به قامت نیاز کشور دوخته شده است
مدیركل امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

شروع بازبینی و تنقیح قوانین وزارت میراث

شروع بازبینی و تنقیح قوانین وزارت میراث
گزارش آثارنیوز؛

میراث ناملموس ایران در صف یونسکو

میراث ناملموس ایران در صف یونسکو
میراث فرهنگی و گردشگری در این هفته؛

تقاضا برای بازسازی بند زنان موزه قصر

تقاضا برای بازسازی بند زنان موزه قصر
گزارش آثارنیوز؛

بررسی وقایع تاریخی درباره ی ادعاهای امارات بر سر جزایر ایرانی

بررسی وقایع تاریخی درباره ی ادعاهای امارات بر سر جزایر ایرانی

یک میراث ناملموس در معرض نابودی

یک میراث ناملموس در معرض نابودی
معاون میراث فرهنگی استان بوشهر:

طراحی بازار قدیم بوشهر به پایان رسید

طراحی بازار قدیم بوشهر به پایان رسید
خبرگزاری آثار تاریخی و گردشگری
asarnews.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آثارنیوز محفوظ است

آثارنیوز

خبرگزاری آثار تاریخی و گردشگری